Welkom

Centramanagement Laarbeek (CML) is een van de organisaties binnen het Ondernemersfonds Laarbeek (OFL). De andere onderdelen zijn de Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en de  Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL).

Het doel van onze stichting is het versterken van de economische positie van de centra van de woonkernen in Laarbeek op het gebied van (detail)handel, horeca, toerisme en andere publieksgerichte voorzieningen door kwaliteitsverbetering en duurzaam beheer.

Deze doelstelling is onlosmakelijk verbonden aan het optimaliseren van de leefbaarheid in de centra voor de bewoners van de Laarbeekse kernen.

CML tracht haar doel te bereiken door:

  • Het in gang brengen van plannen en de uitwerking daarvan in samenhang met het bestaand beleid
    en in harmonie met de doelstellingen van de bij de stichting aangesloten organisaties;
  • Het initiëren en stimuleren van activiteiten die gezamenlijk, dan wel door een of meer deelnemende
    partijen worden uitgevoerd.

Het maken van winst is geen doelstelling van de stichting.

 

 Denk aan onze winkelier, winkel hier!