Welkom

Centramanagement Laarbeek (CML) is een van de trekkingsgebieden binnen het Ondernemersfonds Laarbeek (OFL). De andere zijn de Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en de  Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL).

In ons geheel uit vrijwilligers bestaande bestuur zijn vertegenwoordigers van alle kernen uit de gemeente opgenomen. Tevens zijn de sectoren zorg, onderwijs, sport en cultuur in ons bestuur vertegenwoordigd.

 

Missie, visie en kernwaarden

➢ Samenwerking
➢ Communicatie
➢ Hoofdthema’s

▪ Veilig, leefbaarheid, recreatie
▪ Energiebewust en duurzaam ondernemen
▪ Huisvesting
▪ Werkgelegenheid, onderwijs sport zorg en cultuur

 

Missie
Stichting Centramanagement Laarbeek zorgt voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat in Laarbeek

Visie
Samen met alle retail, sportverenigingen, cultuur en zorgbedrijven werkt Stichting Centramanagement Laarbeek aan een optimaal ondernemingsklimaat.

Kernwaarden
Stichting Centramanagement Laarbeek geeft ondernemingen en verenigingen meerwaarde door duurzame samenwerking te stimuleren, coördineren en optimaliseren met als uitgangspunt: van, voor en door iedereen verenigd in de Stichting Centramanagement Laarbeek.