Welkom

Centramanagement Laarbeek (CML) is een van de organisaties binnen het Ondernemersfonds Laarbeek (OFL). De andere onderdelen zijn de Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en de  Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL).

In ons geheel uit vrijwilligers bestaande bestuur zijn vertegenwoordigers van alle kernen uit de gemeente opgenomen. Tevens zijn de sectoren zorg, onderwijs, sport en cultuur in ons bestuur vertegenwoordigd.

Het doel van onze stichting is het versterken van de economische positie van de centra van de woonkernen in Laarbeek op het gebied van (detail)handel, horeca, toerisme en andere publieksgerichte voorzieningen door kwaliteitsverbetering en duurzaam beheer.

CML tracht haar doel te bereiken door:

  • Het beoordelen van via het ondernemersfonds bij haar door de ondernemers van het CML toegewezen trekkingsgebied ingediende aanvragen voor het ondersteunen van door hen georganiseerde evenementen en het in voorkomend geval toekennen van een subsidie;
  • Het stimuleren van activiteiten die gezamenlijk, dan wel door een of meer deelnemende partijen worden uitgevoerd;
  • Het bij uitzondering zelf initiëren van activiteiten of projecten.

Het maken van winst is geen doelstelling van de stichting.

       Vacature secretaris / penningmeester