In 2020 werden we geconfronteerd met COVID-19. Sindsdien is onze maatschappij veranderd. In september 2021 konden we weer langzaam en voorzichtig terugkeren naar het leven zoals we dat voor deze crisis kenden. Nu (eind december 2021) zijn we door de Omikron-variant en de late booster-campagne weer geconfronteerd met een volledige lockdown.

In april 2021 is er een enquête over de impact van corona gehouden onder de ondernemers van Laarbeek. Nu er weer sprake is van een volledige lockdown, gelden de resultaten van die enquête wederom! Klik hier om die te lezen.

Om niet te vergeten welke impact corona op ons allen heeft (gehad), willen we ook de in de afgelopen maanden gepubliceerde artikelen en ondernomen actie bewaren, deze zijn via onderstaande links op deze pagina weergegeven.

Denk aan onze winkelier, winkel hier!

Promotiefilm

Klik hier als u meer wilt weten over de aangepaste openingstijden van bedrijven, de onlangs gehouden enquête over de impact van de corona-uitbraak en over de actie van Jumbo Laarbeek. Op die pagina ook de waarschuwing niet met criminele investeerders in zee te gaan!