Corona

In 2020 werden we geconfronteerd met COVID-19. Sindsdien is onze maatschappij veranderd. In het voorjaar van 2022 konden we weer langzaam en voorzichtig terugkeren naar het leven zoals we dat voor deze crisis kenden. Meer informatie over de coronacrisis en ondernemend Laarbeek vindt u hier.