In de steigers

 

We zijn in 2019 begonnen met de rubriek ‘In de steigers’. De heer Henry van Vlerken was sinds april 2018 (tot 31 december 2019) part-time als centramanager aan onze stichting verbonden. Periodiek hebben wij in 2019 een overzicht gegeven van de projecten waarin hij namens ons veelal een voortrekkersrol speelde en de overige projecten waarbij wij betrokken waren. Projecten die mogelijk ook hebben geleid tot een door ons of het Ondernemersfonds gegeven bijdrage.

 

Vanaf 1 januari 2020 zullen wij door de vijf centrummanagers ontwikkelde projecten en eventueel nieuwe ontwikkelingen in deze nieuwsbrief vermelden.

Onderstaand treft u links aan, waarmee u de door ons uitgegeven nieuwsbrief  ‘In de steigers’ kunt bekijken.

 


Downloads